Over deze app

Informatie voor pleegjongeren


Voor wie?

Woon jij in een pleeggezin of gezinshuis en ben jij ouder dan 12 jaar? Dan is deze app interessant voor jou. Met deze app kun je namelijk aangeven wat jij vindt van de jeugdhulp in jouw gemeente. Want ook jouw ervaringen zijn belangrijk!

Wat wordt er mee gedaan?

Alle antwoorden die jij geeft, komen terecht bij de gemeente waar jij woont. Jouw antwoorden en de antwoorden van andere jongeren die de app hebben ingevuld, worden gebruikt om de jeugdhulp in jouw gemeente te verbeteren.

Hoe?

De gemeenten die meedoen aan de app gaan elk op hun eigen manier aan de slag met de resultaten. Ze kunnen bijvoorbeeld activiteiten voor pleegjongeren organiseren of sturen een samenvatting van de antwoorden naar alle jongeren. Het kan ook dat iemand van de gemeente een dag meeloopt in een pleeggezin of gezinshuis.

Anoniem?

Alles wat je invult blijft anoniem. Aan het einde van de vragenlijst wordt gevraagd of je je contactgegevens wilt invullen. Dit doen we zodat we je op de hoogte kunnen houden van de uitkomsten van de app. Het invullen van je gegevens betekent niet dat iemand ook jouw antwoorden ziet. Voel je dus vrij om écht te schrijven wat je vindt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw eigen ervaringen.

Hoe is de app gemaakt?

Voor de app zijn gesprekken met vijftien jongeren uit pleeggezinnen en gezinshuizen gevoerd. Hun ervaringen zijn gebruikt om de onderwerpen vast te stellen en de vragen te formuleren.

Hoe vul je de app in?

De app bevat acht verschillende thema's zoals bijvoorbeeld veiligheid, zelfstandigheid en begeleiding. Elk thema start met een filmfragment waarin een jongere vertelt over zijn of haar ervaringen. Het invullen van de app duurt maximaal een half uur. Na elk thema kun je stoppen om op een later moment weer verder gaan.

Hoe download je de app?

Als jouw gemeente werkt met Mijn Andere Thuis, ontvang je via jouw pleegzorgbegeleider of ambulant begeleider de downloadgegevens voor de app.

Informatie voor gemeenten


Kinderpostzegels stelt Mijn Andere Thuis kosteloos beschikbaar aan gemeenten. Wel zijn aan het gebruik van Mijn Andere Thuis een aantal voorwaarden verbonden. De jongeren die informatie leveren via de app verwachten dat hun input serieus wordt genomen. Daarom wordt van deelnemende gemeenten verwacht dat zij:

  • aan de jongeren een goede terugkoppeling geven over hun input.
  • aan de jongeren laten zien wat zij doen met deze input.
  • regelmatige (bijvoorbeeld halfjaarlijkse) momenten inbouwen om het gesprek met de jongeren aan te gaan en voort te zetten.
  • afspraken maken met de betrokken jeugdhulporganisaties over de samenwerking binnen Mijn Andere Thuis.

Bent u geïnteresseerd in het toepassen van Mijn Andere Thuis binnen uw gemeente, vraag dan een informatiepakket op via info@mijnanderethuis.nl onder vermelding van 'informatiepakket'.