Partners

De basis voor de informatie op deze website is gelegd door de 'Denktank inhuisplaatsen', die is opgericht n.a.v. het aannemen van het Amendement 'inhuisplaatsen' (art. 2.3 lid 6, Jeugdwet) door de Tweede Kamer.

Leden van de denktank zijn:
 • Mariska de Baat, onderzoeker en adviseur - Nederlands Jeugdinstituut
 • Gerard Besten, directeur - Gezinshuis.com
 • Marc Engberts, communicatie en public affairs - Alliantie Kind in Gezin
 • Maartje Gardeniers, projectleider - Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)
 • Lisa Libbrecht, ervaringsdeskundige - JongWijs
 • Odilia van Manen, programmacoördinator - Stichting Kinderpostzegels Nederland
 • Juul Polders-Reinders, senior adviseur beleid - Raad voor de Kinderbescherming
 • Janette Reukers, landelijk voorlichter - Pleegzorg Nederland
 • Bep van Sloten, pleegzorgdeskundige - Mijn Backpack
 • Tonny Weterings, secretaris - Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg
 • Carry van der Zon, bestuurslid - Stichting Quality4Children Nederland
Auteurs:
 • Mariska de Baat
 • Odilia van Manen
 • Lindy Popma
 • Willeke Daamen (mede-auteur thema School)
Auteurs 'Wetten en richtlijnen':
 • Alexandra Barendsen - Defence for Children
 • Anne Fluitman - JongWijs
 • Timo Veldman - Defence for Children
Meelezers:
 • John Goessens (Lindenhout)
 • Leonie Lubbersen (Gezinspiratieplein)
 • Janette Reukers (Pleegzorg Nederland)
 • Bep van Sloten (Mijn Backpack)
 • Dolf van Veen (Windesheim)
 • Jos Verhoeven (Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland)
 • Annemieke de Vries (Gezinspiratieplein)

Eindredactie: Noortje van Dorp

Concept en projectleiding: Odilia van Manen
Secretaris Denktank: Bep van Sloten

Vormgeving en productie: Allard de Witte en Joost Bos - Het Witte Bos
Scenario & montage: Nelleke Koop
Geluidsmix: Dennis Kersten
Muziek: Matthijs van der Veer
Kleurcorrectie: Amator

Online vormgeving en realisatie: Eagerly Internet

Onze grote dank gaat uit naar: Anna, Aaron, Dalila, Diana, Melissa en Sylvester.