Mijn andere thuis een interactieve gids over pleegzorg en gezinshuizen voor gemeenten

Over Mijn Andere Thuis

Elk kind verdient het om op te groeien in een veilige gezinssituatie. Op een plek waar een kind gezien en gewaardeerd wordt, waar het echte aandacht krijgt. En waar ook duidelijkheid is over de toekomst. Maar voor veel kinderen zijn deze zaken niet vanzelfsprekend.

De transformatie van jeugdhulp biedt nieuwe kansen voor kwetsbare kinderen. Daarom heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland samen met een groot aantal partners Mijn Andere Thuis ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit drie delen: een film, een app voor jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen en deze website met de laatste stand van zaken op het gebied van kennis en praktijk van pleegzorg en gezinshuisopvang.

Door middel van de app kunnen jongeren aan gemeenten laten weten hoe het met hen gaat en wat voor hen belangrijk is. Gemeenten kunnen zo hun beleid monitoren en waar nodig bijstellen. Dat kunnen zij doen met behulp van de informatie op deze website.

Aan de hand van acht thema's wordt op deze site uiteengezet wat kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen nodig hebben om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Hoe zorg je voor veiligheid? Kan het kind terug naar huis of blijft het langere tijd in een pleeggezin? En wat doe je als een jongere achttien wordt?

Meer informatie over het werken met Mijn Andere Thuis binnen uw gemeente vindt u hier.

De film

Naast informatie is er op deze site veel ruimte voor de stem van het kind. In onderstaande film spelen kinderen uit pleeggezinnen en gezinshuizen de hoofdrol. Ze vertellen wat ze vinden van de term pleegkind, wat een veilig thuis betekent en wat een goede voogd kenmerkt. Losse delen uit de film zijn te bekijken bij de verschillende aandachtspunten.

play

De app

Voor jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen is een app ontwikkeld. De app geeft hen de mogelijkheid zich uit te spreken over de zorg die ze ontvangen. Op deze manier krijgen jongeren een stem en hebben gemeenten een monitoringsinstrument waarmee ze hun beleid kunnen evalueren en aanpassen.

Meer over de app
Kinderpostzegels

Kinderpostzegels en haar partners vinden het belangrijk dat kinderen die even of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen toch een stabiele gezinsplek hebben. Met het project Mijn Andere Thuis willen ze hieraan een actieve bijdrage leveren.

Credits

Mijn Andere Thuis is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Klik hier voor alle partners.

Terminologie

Wanneer in de teksten wordt gesproken over gezinsvormen, gaat het zowel over pleeggezinnen als gezinshuizen. Kinderen betekent (pleeg-)kinderen en (pleeg-) jongeren van 0-18 jaar; opvoeders betekent pleegouders en gezinshuisouders.

Hier vindt u de algemene brochure pleegzorg en gezinshuizen.

concept en inhoudelijke informatie
Odilia van Manen,
Stichting Kinderpostzegels Nederland

coördinatie en productie
Joost Bos en Allard de Witte,
Het Witte Bos

online realisatie
Eagerly Internet